Lütfen bekleyin site açılıyor.

Rotaract Nedir?

Rotaract Nedir ?
Rotaract, üyelerinin şahsi gelişmelerinde kendilerine yardım edecek bilgi ve becerilerini arttırmak, toplumlarının fiziksel ve sosyal gereksinimlerine hitap etmek ve dostluk ve hizmet çerçevesinde dünyadaki bütün insanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak için genç kız ve erkeklere fırsat veren ve Rotary kulüpleri tarafından desteklenen kulüplerdir. Rotaract kulüplerinde toplumsal, uluslararası ve mesleki gelişime yönelik hizmetlerin geliştirilmesi bireysel ve takım çalışmaları yoluyla teşvik edilirken gençlerin kişisel ve liderlik konularında gelişimleri sağlanır. Rotaract üyeleri başka insanların hayat şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, benzer hedef ve idealleri paylaşan kişilerle uzun yıllar sürecek sağlam dostluk bağları kurarak kendi hayatlarına da değerli bir katkı yaparlar. Rotaract’ın evrensel sloganı “Hizmet Yoluyla Dostluk” dur.
Rotaract'a Giriş
Rotaract kulüpleri, tüm dünyada barışın ve uluslararası anlayışın gelişmesini hedefleyen evrensel çabanın bir parçasıdır. Bu çaba, toplum düzeyinde başlar ve sonu yoktur. Rotaractların Uluslararası Rotary (UR) ve Rotary Vakfı'nın bir çok olanağından yararlanabilirler. UR, Rotaract kulüplerinin gelişimi için yönetimsel destek sağlar.
 
Rotaract'ın Amacı
Gençlerin mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek
Yararlı her türlü uğraşı topluma hizmet fırsatı olarak değerlendirmek ve bunun gereğini kabul etmek
Ahlaki standartları, liderlik niteliği ve mesleki sorumluluk olarak tanımak, uygulamak ve geliştirmek
Toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarını, problemlerini ve fırsatlarını daha iyi öğrenmeyi ve anlamayı sağlamak
Topluma daha iyi hizmet için bireysel ve grup çalışması olanakları sağlamak; insanlığa karşı uluslar arası iyi niyet ve anlayışı geliştirmek
Toplumsal hizmeti yerine getirirken ırk, din, meslek farklılığı gözetmemek, din ve politikayı hizmet ideali olarak savunmamak
"Kendinden önce hizmet" Rotary'yi yıllar boyunca ayakta tutan temel ilkedir. Bir Rotaract kulübünün hizmet projeleri de, kendi ülkesindeki ve tüm dünyadaki yaşam standartlarının iyileştirilmesine yöneliktir.
Bu projeler, genellikle şiddet, uyuşturucu kullanımı, AIDS, açlık, çevre ve cehalet gibi günümüzün en önemli sorunların yöneliktir.
Her Rotaract kulübünün yılda en az iki büyük hizmet projesi gerçekleştirmesi istenir. Bu projelerden biri toplum hizmetleri alanında, diğeri ise uluslararası anlayışın gelişmesine yönelik olmalıdır ve kulüp üyelerinin tamamı ya da büyük bir çoğunluğu bu projelere katılmalıdır. Rotaract kulüplerinin gerçekleştireceği etkinliklerin kapsamı standart Rotaract Kulübü Ana Tüzüğü'nde belirtilmiştir.
Neden Rotaract
Geleceğin anne-babaları, iş dünyasının ve toplumların liderleri bugünün gençleri arasından çıkacaktır. Rotaract gibi programlar, gençlere toplum içinde sorumluluk sahibi ve üretken birer birey olmaları içir mükemmel birer fırsat sunmaktadır.
 
Rotaract Kulübü Hizmet Komiteleri
Kulüp Hizmetleri Komitesi :
Kulüp Hizmetleri'nin amacı, kulübün başarıyla yönetilmesine yardımı olmaktır. Kulüp Hizmetleri, aşağıdaki alt komiteleri bünyesinde bulundurur:
Rotary-Rotaract Bilgileri
Ocakbaşı
Devam
Dostluk etkinlikleri
Program
Halkla İlişkiler
Protokol ve Toplantı
Bülten Komitesi
Üyelik Geliştirme Koordinatörü:
Kulüpte temsil edilen iş ve meslek sınıflarını gözden geçirerek, kulüp üye profilini hazırlar ve listenin üye alımında rehber olarak kullanılmasını sağlar. Üyelerin meslek değiştirmesi, yeni üye alınması veya üyenin kulüpten ayrılması gibi hallerde bu listeyi güncelleştirir. Üye adaylarının kişisel ve mesleki durumlarının Rotary ve Rotaract açısından incelenmesi, Bu komitenin görevidir. Diğer bir anlatımla,önerilen herkesin karakter özellikleri, iş ve mesleğindeki konumu, toplumsal konumu, aile yapısı, hizmete yakınlığı vb. konuları araştırmak ve başvurularla ilgili kararları yönetim kuruluna rapor etmektir.


Toplum Hizmetleri Komitesi
Genellikle "Rotary'nin kalp atışları" olarak tanımlanan ve Rotary'nin üçüncü hizmet avenüsü olan Toplum Hizmetleri, bir beldenin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik birçok çabanın bir araya gelmesiyle oluşur. Toplum Hizmetleri Komitesi'nin görevi, kulübün bu çabadaki paylarını yönlendirerek, tüm üyelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı ve rehber olacak projeleri oluşturmaktır.


Meslek Hizmetleri Komitesi
Yaşadığı toplumun ve üyelerinin Mesleki ve Kişisel gelişimini sağlamak amacı ile faaliyet gösteren komitesidir. Mesleki seminerler, işyeri gezileri ve sektör buluşmaları gerçekleştirmek, kariyer günlerine katkıda bulunmak ana amaçlarını oluşturmaktadır. Günümüz çağında en hızlı büyüyen dal olan bilişimde kulübünün ve üyelerinin etkin iletişimini sağlamak amacı ile faaliyet gösteren komitedir.
Bilişim Hizmetleri Komitesi
Komitenin görevi, kulübün sosyal haber ve toplumsal ilişkiler programlarını tasarlamak ve uygulamaktır. Komite bu amaçla Rotaract'ın kuruluş ve gelişmesini topluma duyurma yolunda çalışmalar yapar. Basınla ilişkilerin sağlanması ve yapılan geniş çaplı projelerin basın yoluyla topluma tanıtılması ve desteğinin alınması yolunda çalışmalar yapar. Kulüp etkinliklerini fotoğraflarla belgeler.
Uluslararası Hizmetler Komitesi
Rotary Vakfı ve UR nin hedefleri doğrultusunda uluslararası iyi niyet ve ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile hizmet ve proje üreten komitedir.